گل محمدی

گل محمدی
خواص خوراکیها | گل محمدی این گیاه درختچه ی کوچکی است با شاخه های زیاد و تیغهای ریز، برگهای آن روی سبز براق و پشت خزی دارند. گلهای آن صورتی کمرنگ می باشند و بسیار معطراند. این گلها در بهار شکوفه می زنند. محل رویش این گیاه اکثرا در ایران بخصوص در کاشان، قمصر، راوند، میمند، آذربایجان و قزوین می باشد.
 

نام های دیگر: گل سرخ، گل سرخ صد پر، گل گلاب، ورد احمر
نام علمی: Rosa damascena mill
نام انگلیسی: Damask rose / monthly rose/ persian rose

 

مزاج:

- گیاه: مرکب القوی، در بعضی انواع آن سرد و خشک ذکر شده ولی در کل این گیاه داراری مزاجی معتدل می باشد.

- روغن :مرکب القوی می باشد و در کل معتدل است.

- گلاب : مرکب القوی،مزاج آن سرد می باشد.

خواص ( بر اساس طرق استفاده):

- گلبرگها و غنچه تازه: مفرح،مقوی، مسهل،مسکن صفرا، رقیق کننده بلغم

- ضماد : نافع برای ورم مقعد، رفع جوش، التیام زخمها( آبله)،خشک کردن زخمها ، رفع خونریزی و رطوبات رحم، رفع زگیل، ناراحتیهای پوستی، رویانییدن گوشت تازه بر زخمهای عمیق، تحلیل ورمهای گرم، شکستگی اعضاء

- مالیدن: رفع سردرد گرم، چشم درد، گوش درد، تقویت دندان و لثه، ترمیم زخمهای دهان،رفع بد بویی عرق، قطع عرق ( جزء داروهای گیرنده در درمان چشم درد و التهاب چشم)

- غرغره:مقوی دل و دماغ

- بخور: درمان نزله گرم،عفونت بینی، بواسیر(پولیپ) بینی

- عصاره گل خشک شده :قابض ، رفع خونریزی سینه، قطع اخلاط خونی، رفع رطوبات معده ، درمان یبوست، رفع خفقان گرم، رفع ضعف قلب ، بند آوردن اسهال های گرم (جزء داروهای سرد مزاج برای علاج سوءمزاج قلب و خفقان گرم قلب)

- ضماد: خشک کردن رطوبتها

- خوردن گل بن: قطع اخلاط خونی از سینه، قابض، بند آوردن اسهال

- خوردن زرود: بند آوردن خونریزی ازهرعضوی، قطع اسهالهای سخت

• خواص روغن:

- قابض ، محلل، بازکننده مجاری ، مسهل

- موضعی: رفع سردرد، تقویت دماغ، رفع بی خوابی، تسکین درد گوش، درد سر، درد دندان، رویانییدن گوشت بر زخمهای عمیق،خشک کردن رطوبات و چرکها، سوختگی آتش، رفع عرق

- خوردن: مسهل مواد لزج، بند آوردن اسهالهای صفراوی، مسکن التهاب معده، زخم روده، دل درد، دل پیچه

- تنقیه: درمان زخم روده ها، دل درد و دل پیچه

• طرز تهیه روغن:

1) گلبرگهای تازه + روغن کنجد یا روغن زیتون=> در آفتاب => به محض سفید شدن گلبرگها=> فشرده => تفاله را خارج=> + گلبرگ تازه => خروج تفاله => تا هفت بار

2) برگ گل تازه + روغن کنجد یا زیتون=> جوشیدن روی آتش ملایم (=دهن ورد مطبوخ، روغن گل پخته)

• گلاب(ماء الورد):

- مقوی قلب، مقوی دهانه معده

- خوردن: رفع عوارض حادث از زکام، قطع خونریزی از سینه، خشونت صدا، ضد سرفه، خفقان گرم، درد معده و روده، دل پیچه سرد و گرم، درد کبد و طحال، علاج نزله سرد

- بوییدن: سردردهای گرم، دردچشم، + قرنفل=> سردردهای سرد، تقویت دماغ، حواس، ایجاد نشاط، تقویت دل، رفع خماری، بی هوشی، خفقان

- گل قند (غنچه گل ساییده شده+ گلاب+ قند سفید ساییده شده+ گلیسیرین): قابض

- عسل وردی (غنچه گل ساییده شده + عسل سفید+ الکل ): تنطور

- غرغره گل سرخ (عسل وردی +آب): قابض ضعیف

- سرکه گل سرخ: گل سرخ خشک نیم کوب + اسیداستیک + سرکه => 8 روز بخیسانند=> با فشار از پارچه بگذرانند => صاف

- شربت گل سرخ (غنچه گل + آب جوش + شکر سفید): مسهل

• عوارض:

- مضر برای نیروی جنسی

- در افراد ضعیف ایجاد عطسه، زکام، ورم، آماس

- تشنگی

- سفید کردن موچشمک

/ 0 نظر / 16 بازدید